BENEDE ORANJE VERENIGING VIR PERSONE MET GESTREMDHEID

ASSOCIATION FOR PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES

Posadres: Posbus 2846, Upington, 8800

Straat Adres: Brand straat 7, Lemoendraai, Upington, 8801

Kontaknommers: 0746030091 en 0746029523

Faks: 0862953075

E-pos: apdupt@mweb.co.za

Ons Visie:

Om strukture daar te stel wat kan lei tot onafhanklikheid van die persone met gestremdhede.

Ons Missie:

Om persone met gestremdhede in staat te stel om hul volle potensiaal as burgers te bereik - om die verdere insidensie van liggaamlike gestremdheid te voorkom.

Diens area:

ZF Mgcawu distrik

Die dienste behels:

 • Voorkomingsdienste
 • Behandelingsdienste
 • Ondersteuningsdienste
 • Statutêre dienste
 • Beskermende werkswinkel
 • Tuisversorging
 • Sport

Hulpmiddels:

Navrae word volgens u behoeftes hanteer

Kontak persone:

 • Mev. Inge Reichert- Senior maatskaplike werker (Upington omgewing)
 • Mej. Eleanor Pieters- Maatskaplike werker (distrik)
 • Mej. Noluthando Mdlalose- Hulp maatskaplike werker

Hoe kan u ons help:

Motiveer jou kollegas/instansie om ‘n maandelikse bydrae tot ons inkomste te lewer.

Ons kan u kinders se ou speelgoed, boeke en legkaarte vir ons kinders met gestremdhede ontvang.

Alle afval materiaal/kombuis kan in ons aktiwiteite sentrum benut word soos houtstukke.

Kies ons as ‘n begunstigde op "MY SKOOLKAART".

Daag u sportspan of groep uit om jaarliks ‘n fondsinsameling ten bate van PMS aan te pak. (Persone met gestremdhede)

Stuur u meubels na ETSIKELELO vir restourasie.

Stel u vaardigheid/tyd tot ons voordeel.

Skenk te nagedagtenis van ‘n geliefde.

Skenk u verjaarsdag geskenke.

Skenk u aandele.

Laat ‘n nalatingskap agter.

Skakel met ons op facebook en hou ons webbladsy dop vir ons wenslys.

Personeellede se name:

Voor van links na regs

 • Noluthando Mdlalose - Hulp maatskaplike werker
 • Mêrie Scheepers - Werkswinkelbestuurder
 • Eleanor Pieters - Maatskaplike werker
 • Inge Reichert - Kantoorhoof

Agter van links na regs

 • Daniël Links - Drywer
 • Karin Mostert - Admin
 • Donald Madolla - Maatskaplike werker

Copyright © 2015. APD Upington. All Rights Reserved.

Website Designed & Maintained by Web Ateljee